De Bosco's

De oorsprong (1909 - 1959)

Hannes Ophof, de familie Ophof. De eerste vijftig jaar. Hoe ’t allemaal begon. Een andere tijd zonder radio en tv, zonder auto's, maar met trekschuiten, gaslantaarns, jaarmarkten, revues en acrobaten!

[lees over De oorsprong]
[lees artikel uit 'Revue', 1959]
Edinburgh - 1969

De "moderne tijd" (1960 - 2000)

Nieuwe welvaart. Rock & Roll.

Een pionierstijd waarin het theater nieuwe wegen inslaat. Wil Spoor die in 1960 de tent van het Bosco circusje overneemt, is zo’n pionier: Hij is de eerste in Nederland en ver daarbuiten ook die z.g.n. “Locatietheater” bedrijft.

In de daaropvolgende decennia wordt de Bosco tent door velerlei gezelschappen en op velerlei festivals bespeeld. Na Wil Spoor wisselt de tent nog drie keer van eigenaar. Niet langer is de tent verbonden aan een vast gezelschap.

[lees verder]
Flip Jansen in Brisbane - 2003

Het Boscotheater: "Een nieuw begin" (2000 tot heden)

Een nieuwe eigenaar voor een nieuwe eeuw: Flip Jansen.

"In de tijd van Wil Spoor rond 1966 zag ik de Bosco tent op de Nieuwmarkt in oud Amsterdam. Mijn vriendinnetje Marja Lieuwen trad op in het mime gezelschap en ik was zowel verrukt over haar, als over het leuke ouderwetse cicustentje die de voorstelling veel sfeer gaf."

"Pas vijfendertig jaar later, wanneer ik al heel lang met een spiegeltent werk, komt de Bosco in mijn bezit en ik geef mijn jeugdliefde een grote opknapbeurt. Ik heb het interieur veranderd en vergroot en zie, zij vaart weer: nu niet meer per trekschuit maar per containerschip, over de hele wereld!"

[lees verder]